Váš přístup na tyto stránky bude zablokován, pokud vaše obrázky spadají do některé z této zkupiny:
- je v rozporu s právním řádem České republiky či platnými mezinárodními úmluvami
- je v rozporu s dobrými mravy
- porušování autorských, patentových, průmyslových nebo jiných podobných práv
- přímé či nepřímé poškozování jakýchkoliv práv třetích osob
- ohrožování soukromí nebo bezpečnosti jiných systémů či osob